अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राउतज्यूको उपस्थितमा कार्यसमिति सदस्य सरु केसीको सभापतित्वमा गठन गरिएको महिला उधमी विकास समितिका सदस्यहरु विस्तार

अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राउतज्यूको उपस्थितमा कार्यसमिति सदस्य सरु केसीको सभापतित्वमा गठन गरिएको महिला उधमी विकास समितिका सदस्यहरु विस्तार अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राउतज्यूको उपस्थितमा कार्यसमिति सदस्य सरु केसीको सभापतित्वमा गठन गरिएको महिला उधमी विकास समितिका सदस्यहरु विस्तार